ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ

 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ :

1. ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।
2. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.003 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਬਾਕੀ 2.997 ਫੀਸਦੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਆਈਸਬਰਗ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
4. ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

1. ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
2. ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
3. ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਪਾਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਥੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ।
4. ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
5. ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
6. ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।
7. ਪਾਣੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
8. ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ - ਦੁੱਧ, ਚਾਹ, ਜੂਸ, ਸਕੰਜਵੀਂ, ਲੱਸੀ, ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਲਹੂ ਵਿਚ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ 8 ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ, ਗ਼ੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ, ਵਾਧੂ ਫਾਈਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚੜੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗਾੜਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਹੋਣੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਣ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਘਟਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ, ਆਦਿ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੁਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚਲੀ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪਿਚੂਇਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੀਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ :

ਟਾਈਫਾਇਡ
ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ
ਲੈਪਟੋਸਪਾਇਰੋਸਿਸ
ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ
ਡੇਗੂੰ
ਮਲੇਰੀਆ
ਭਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ
ਕੈਮਪਾਈਲੋਬੈਕਟਰ
ਕੌਲਰਾ

ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੈਡ (ਸਿੱਕਾ), ਪਾਰੇ ਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣੇ

ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ :
1. ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
3. ਇਕ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4. ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
5. ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6. ਪਾਣੀ ਸਦਕਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
7. ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ ਵੀ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

- 0 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ - 0.7 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ
- ਸੱਤ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ - 0.9 ਲਿਟਰ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
- ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ - ਇਕ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
- 4-8 ਸਾਲ - 1.2 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
- 9-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ - 1.4 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
ਮੁੰਡੇ - 1.6 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
- 14-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ - 1.6 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
ਮੁੰਡੇ - 1.9 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
- ਔਰਤਾਂ - 2.1 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ
- ਆਦਮੀ - 2.6 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਪਾਣੀ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ :

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਨ :

- ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
- ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ
- ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਧ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
- ਲੰਮੀ ਬੀਮਾਰੀ
- ਘੱਟ ਹਿਲਜੁਲ ਸਦਕਾ

ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ
ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ, ਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿਸਣਾ, ਕੜਵੱਲ ਪੈਣੇ, ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ, ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼, ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਕੋਮਾ), ਮੌਤ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਥਲੀਟ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ (ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ, ਆਦਿ), ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ (ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ, ਜਿਗਰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਟੁੱਟਣੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਖਹੂ ਜਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ!
ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਇਸਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਮਹੱਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗੁਸਲਖ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਏਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ :-

1. ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚੂਲੀ ਕਰਨ ਤਕ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਏਨਾ ਹੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸ਼ੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਰੁੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
3. ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਫੁਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਮਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50 ਤੋਂ 70 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ 3000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5. ਜੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 15 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਤਿਹਾਈਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ!

ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ,
28, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਲੋਅਰ ਮਾਲ,
ਪਟਿਆਲਾ।
ਫੋਨ ਨੰ: 0175-2216783

01/11/2014

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਸਹੂਲਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਅੱਖਰ 2010" ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਆਓ ਕੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ!
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪਾਲਕ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਾਰੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ?
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਣਹੀਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਨੀਂਦਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ
ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ
ਸਿਰਫ਼ 120 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ iOS ਐਪ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ' ਸ਼ਬਦ ਲਈ 'ਕੳਕ' ਲਿਖੋ ਤਾਂ 'ਕਿਉਂਕਿ' ਸ਼ਬਦ-ਸੁਝਾਅ ਆਵੇਗਾ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
ਪਪੀਤਾ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਤਣਾਓ ਦਾ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ
ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਕਨੇਡਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੇਖ
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰ ਤਾਲ
ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਭਾਰਦ੍ਵਾਜ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਕੇ 
‘ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ' ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
iOS ਐਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ – ‘ਕੳਕ’ ਲਿਖੋ, ‘ਕਿਉਂਕਿ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਅ ਆਵੇਗਾ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮਸ਼ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਕੇਂਦਰ
ਡਾ.ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
PDF Download

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ?
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ?
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਰਹੀ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੋਕਵਾਲ, ਸਿਡਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ?
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਮਾਜ/ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ - ਹਰਸ਼ ਮਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਲੰਗੜਾ ਕਤੂਰਾ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 6
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ?
ਡਾ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 5
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 4
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 3
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ ਡੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ
ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 2
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੌਣ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਹੈਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ- 1
ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸੀ ਪੀ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬਾਂ `ਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ, ਕਨੇਡਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅਤੇ ਲਿਖਣਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਣਹੀਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੰਗਲ-ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਉ ਦੇ ਸਬੂਤ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਆਈਫ਼ੋਨ, ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ (ਸੈਮਸੰਗ), ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਿਹਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ – ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕਹਾਣੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਨਾਸਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਵਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ
ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ: ਨਵੇ ਪਰਿਮਾਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਗੂੜ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਉੜਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜੀ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਫਲ! ਪਿਆਰ ਮਹੱਬਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖੇਲ!
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਜੂਨੋ ਅੰਤਰਿਕਸ਼-ਯਾਨ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ!

hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)


Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2014, 5abi.com

www.5abi.com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ]
[ ਵਿਗਿਆਨ ][ ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2014, 5abi.com