ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਆਈਫ਼ੋਨ, ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ (ਸੈਮਸੰਗ), ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ

 

੧) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ' ਐਪ ਨਾਲ ਆਈਫ਼ੋਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲ) ਲਿਖੀਏ।

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ:
http://itunes.apple.com/gb/app/punjabikeyboards/id549678055?mt=8

ਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.384166561643662.85093.137584412968546&type=3

ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/298Fmd43yBs

੨) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਮਲਟੀਲਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੀਏ।

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/3tCUJ-lz8uw

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klye.ime.latin&hl=EN

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.382915348435450.84872.137584412968546&type=3

ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
http://www.androidcentral.com/devices

੩) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਮਲਟੀਲਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ' ਵਿਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ' (ਪਲੱਗ-ਇਨ) ਭਰੀਏ।

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/veD1qr5RGEw

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=klye.plugin.pa&fb_source=message&hl=en_GB

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.396439140416404.88167.137584412968546&type=3

੪) ਗੈਲਕਸੀ S2 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ?

Samsung Galaxy S2 GT I9100 ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2.3.5 ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀਆਂ, ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ 'ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਅੱਖਰ' ਵਿਚ 'ਪੈਰ-ਬਿੰਦੀ' ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਪਰ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ 4.0.3 ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/q9yGTAiqfbk

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.388123547914630.85904.137584412968546&type=3

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੰਕ:
Samsung Galaxy S2 GT I9100 – Steps to Update with Official Indian ICS 4.0.3 Firmware

http://androidadvices.com/samsung-galaxy-s2-gt-i9100-steps-update-official-indian-ics-403-firmware/#.UBghyGE0O6A

੫) ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਓਪੇਰਾ ਮਿੰਨੀ ਐਪ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Samsung Galaxy Ace 2 GT-I8160 ਵਿਚ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ 2.3.6 ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ Opera Mini 7.0 ਐਪ ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/hzUbiCEJMCg

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.388508634542788.85993.137584412968546&type=3

੬) ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ?
Nokia E5 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ Opera Mini 6.1 ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/wc2HrZ1bkk8

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਲਿੰਕ:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.234830426577277.57060.137584412968546&type=3

੭) ਜੇਲਬਰੇਕ ਕੀਤੇ ਆਈਫ਼ੋਨ/ਆਈਪੈਡ/ਆਈਪੋਡ ਵਿਚ ਸੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ iOS 5 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੀਏ।

ਕੀਬੋਰਡ ਈਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪਤਾ: singhsukhjinder50@yahoo.com
http://Youtube.com/user/bi11aC/videos

੭.੧) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇੰਨਸਟਾਲ ਕਰੀਏ?

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/XHWS7WvHfmw

੭.੨) ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ?

ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ:
http://youtu.be/Bk8Lx8n8Vz4

http://www.jattsite.com/hardeep/006j-mobile-punjabi-mann-310712-036.html

੧੪/੦੮/੨੦੧੨

 

 

 

 

 

 

 

ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ) ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ?
ਆਈਫ਼ੋਨ, ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ (ਸੈਮਸੰਗ), ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ, ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸਟਰੀਆ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਿਹਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ – ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਕਹਾਣੀ
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਨਾਸਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਵਰ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਫਲੋਰਿਡਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ
ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ: ਨਵੇ ਪਰਿਮਾਣ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਗੂੜ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੀ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਉੜਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜੀ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਫਲ! ਪਿਆਰ ਮਹੱਬਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖੇਲ!
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ
ਨਾਸਾ ਦਾ ਜੂਨੋ ਅੰਤਰਿਕਸ਼-ਯਾਨ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ-ਗ੍ਰਹਿ ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਐਨਟਾਰਕਟਿਕਾ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ!

hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)


Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2012, 5abi.com

www.5abi.com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ]
[ ਵਿਗਿਆਨ ][ ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2012, 5abi.com