WWW 5abi.com  ਪੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਲ

5_cccccc1.gif (41 bytes)

       ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ >>

>> 1 2 3 4 5 6 7             hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ
 ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ

gurbajS-TT

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ,
ਇਕ ਡਗਰ ਲੰਮੇਰੀ ।
ਪਈ ਫਿਰੀ ਗਵਾਚੀ,
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ।
ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਵੇ,
ਇੱਕ ਯਾਦ ਜੋ ਤੇਰੀ ।
ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ,
ਜਦ ਪਾਵੇ ਫੇਰੀ ।
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ,
ਮੈਂ ਖ਼ਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ,
ਜੋ ਕੱਟੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ,
ਬੱਸ ਓਹੀ ਬਥੇਰੀ ।
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਮੈਂ ਵਾਅ ਲਾਈ ਬਥੇਰੀ ।
ਏਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ,
ਇਕ ਡਗਰ ਲੰਮੇਰੀ ।
ਪਈ ਫਿਰੇ ਗਵਾਚੀ,
ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੇਰੀ।
30/09/2018
 
 
ਚਿਰਾਗ਼
ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
ਮੈਂ ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਹਾਂ,
ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ,
ਮੁੱਕ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ  ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਰੁਗ ਕੁ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ, 
ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਸਤੇ,
ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ,
ਦੋ ਪਲ ਚਾਨਣ ਦੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ  ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ,
ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਤੇ ਸਾਹਾੰ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ।
 30/09/2018
 
 
ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ
ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
ਰੁੱਗ ਭਰ ਭਰ ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ,
ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋਗੀ ਬਣ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲਦੇਨੇ।
ਕਾਸਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਭਰ ਹੋਣਾ,
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਛਲਦੇ ਨੇ।
ਏਹ ਨਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ੀਤਹੋਏ,
ਵਾਂਗ ਜੋਬਣ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਲਦੇ ਨੇ।
ਖਾਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਸੌਣ ਦੇਵਣ,
ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਵਿਆਂ ਤਾਈਂਘੱਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇਰੇ ਿਖਆਲ ..।
ਤੇਰੇ ਿਖਆਲ..।
30/09/2018


ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬੋਲ

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ,
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ।
ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ, 
ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀਆਂ,
ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲ਼ਾਂਗਾ ।
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ,
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ।
 
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ, 
ਸੰਦਲੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ,
ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲਾਗਾਂ ।
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ,
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ।
 
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਦਈਂ,
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋੜ੍ਹ ਦਈਂ,
ਤੇਰੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਤੇ ਦਗੇ,
ਜਾਅ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਲਾਂਗਾ ,
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ,
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ।
 
ਤੂੰ ਲੱਖ ਚਾਹੀਂ,
ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੁਕਾਈ,
ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਦੀ,
ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਟਟੋਲਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ,
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ।
 
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਲਈਂ,
ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਈਂ,
ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ,
ਮਸਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਘੋਲ਼ਾਂਗਾ ,
ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ,
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ।
01/09/2018
 
 
 
ਦਿਲ ਕਰਦਾ
ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ  ਲਿਖਾਂ ।
ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ,
ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਲਿਖਾਂ ।
ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ,
ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ  ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਾਂ ।
ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ,
ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ੀਤ ਲਿਖਾਂ ।
ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ,
ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ।
01/09/2018


ਤਾਜ ਮਹੱਲ ਨੂੰ
ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
gurbajS-TT01ਤੇਰੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ,
ਅੱਖ ਚੁੰਧਿਆਉਂਦੀ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ।
 
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਏ  ਨਿਰੀ,
ਕਿਸੇ ਬੇਦਰਦ-ਬੇਤਰਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ।
 
ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਏਂ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁਲੈਹਣੀ ਗੋਰ ਦੀ।
 
ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਤਾ ਤੂੰ,
ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਏ ਸੁਪਨਿਆਂ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਦੀ,
 
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਤੂੰ,
ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ,
 
ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ,
ਮੂੰਹ ਖਰਾਵੇ ਤੇਰੀ ਦਿੱਖ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਦੀ ।
 
ਅਗਿਣਤ  ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਫ਼ਨ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ,
ਹਰ ਕੋਨੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਚੀਕਾਂ-ਚਿਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ।
 
ਨਾ ਤਾਜ ਦੀ, ਮੁਮਤਾਜ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ,
ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਘੁਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਲੋਰ ਦੀ ।
 
ਤੂੰ ਰਹੇ ਘਿਰਿਆ ਏਂ ਚਾਰੇ ਗੁੰਬਦ ਗੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ,
ਤੂੰ ਮਿਸਾਲ ਏ ਸ਼ਾਹੀ ਜਬਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ।
 
ਤੇਰੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ,
ਅੱਖ ਚੁੰਧਿਆਉਂਦੀ ਹੋਊ  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ।
 
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਏ  ਨਿਰੀ,
ਕਿਸੇ ਬੇਦਰਦ-ਬੇਤਰਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ।
27/08/2018
 
ਮਿਹਨਤਕਸ਼
ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
 
ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਰੰਗ ਬੜੇ ਭਰੇ ਤੂੰ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦਵੇਂ ਕਈ ਰੱਖੇ ਬੇ-ਘਰੇ ਤੂੰ ।
 
ਕੁਝ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਕੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ,
ਕਿ  ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਕਈ ਧੁੱਪ ਤੱਕੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ।
 
ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੱਬਏ,
ਕਿਉਂ ਲਾਚਾਰ ਨੇ ਇਹ, ਏਨਾਂ ਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਏਂ।
 
ਜੋ ਭੱਠਿਆਂ-ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਥਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੇ,
ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਦੋ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਸਾੜਾ ਨਹੀ ਉਂਰੱਖਦੇ ।
 
ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਮਨ, ਸੱਲੇ-ਛਾਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਤ ਤੋ ਨਾਹਾਰਦੇ,
ਬੋਹਲ਼ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰਦੇ ।
 
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਗਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਜਿਉਂ , 
ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ-ਦਿਲੀ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੰਢੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਉਂ ।
 
ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਮਤ ਰਹਿਣ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੋ ਖਾਲੈਂਦੇ,
ਵੇਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਅੱਖਾਂ ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਮੁਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ।
 
ਏਹ ਕਰਨ ਮੇਹਨਤਾਂ, ਬੰਨ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਨਾਲ,
ਨਾਮ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੁਰਨ ਅਣਖਾਂ ਨੂੰਰੱਖ ਨਾਲ ।
27/08/2018

 

ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ
Punjab 8837644027
Whatsapp 9872334944

gbsingh71@gmail.com
27/08/20118


5_cccccc1.gif (41 bytes)

>> 1 2 3 4 5 6 7             hore-arrow1gif.gif (1195 bytes)

Terms and Conditions
Privacy Policy
© 1999-2018, 5abi.com

www.5abi.com
[ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ][ ਈਮੇਲ ][ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ][ ਅਨੰਦ ਕਰਮਨ ][ ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਾ ]
[ ਵਿਗਿਆਨ ][ ਕਲਾ/ਕਲਾਕਾਰ ][ ਫਿਲਮਾਂ ][ ਖੇਡਾਂ ][ ਪੁਸਤਕਾਂ ][ ਇਤਿਹਾਸ ][ ਜਾਣਕਾਰੀ ]

darya1.gif (3186 bytes)
©1999-2018, 5abi.com